• 0624702704
  • info@charlieflextrainer.nl

Privacy statement Charlieflextrainer 

Privacy statement Charlieflextrainer 

Charlieflextrainer neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@charlieflextrainer.nl

Wie is Charlieflextrainer? 

Charlieflextrainer is een eenmanszaak kantoorhoudende te Almere, papiermolenweg 26 1333 DG , ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70646104. Charlieflextrainer is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Charlieflextrainer de verwerkingsverantwoordelijke. 

Hoe gebruikt Charlieflextrainer jouw gegevens? 

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Charliefletrainer persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Charlieflextrainer voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Charlieflextrainer worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom. 

1. Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie 

Doeleinde: Beheer van bestellingen 
Gegevens: NAW-gegevens, leveringadres, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, KvK nummer, BTW-nummer. 
Grondslag: uitvoering van de overeenkomst 
Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. 

2. Recruitment 

Doeleinde: Recruitment 
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres 
Grondslag: gerechtvaardigd belang 
Belang: commercieel belang 
Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. 

3. Marketing 

Doeleinde: Direct marketing 
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres. 
Grondslag: gerechtvaardigd belang 
Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. 

Doeleinde: Nieuwsbrief 
Gegevens: naam, E-mailadres. 
Grondslag: gerechtvaardigd belang 
Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. 

Doeleinde: Social marketing 
Gegevens: naam, E-mailadres. 
Grondslag: gerechtvaardigd belang 
Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. 

4. Website 

Doeleinde: Website analytics 
Gegevens: surfgedrag, locatie 
Grondslag: gerechtvaardigd belang 
Belang: commercieel belang 
Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. 

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews 
Gegevens: naam, E-mailadres 
Grondslag: uitvoering van de overeenkomst 
Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. 

5. Beveiliging en fraudebestrijding 

Doeleinde: Identificatieverificatie 
Gegevens: telefoonnummer, naam, adres 
Grondslag: gerechtvaardigd belang 
Belang: enige manier om doeleinden te behalen 
Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. 

6. Onderzoek & Ontwikkeling 

Doeleinde: Marktonderzoek 
Gegevens: levensstijl, surfgedrag, NAW-gegevens, E-mailadres, telefoonnummer 
Grondslag: gerechtvaardigd belang 
Belang: commercieel belang 
Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens? 

Charlieflextrainer heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. 

Wat zijn jouw rechten? 

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan: 

1. Wijzigen. 

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Charlieflextrainer. Je kunt verzoeken dat Charlieflextrainer je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. 

2. Beperken van de verwerking. 

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Charlieflextrainer te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. 

3. Recht van bezwaar. 

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Charlieflextrainer of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking. 

4. Gegevensoverdracht. 

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Charlieflextrainer te verkrijgen. Charlieflextrainer zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen. 

5. Toestemming intrekken. 

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Charlieflextrainer je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren. 

Reactie door Charlieflextrainer 

Een verzoek op grond van jouw rechten kan verstuurd worden naar info@charlieflextrainer.nl . Charlieflextrainer zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Charlieflextrainer een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Charlieflextrainer je verzoek afwijst, zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen. 

Ontvangers van de persoonsgegevens 

Charlieflextrainer deelt jouw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Het kan ook zijn dat Charlieflextrainer verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting. 

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties 

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan Charlieflextrainer gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Charlieflextrainer gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Charlieflextrainer aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken. 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Charlieflextrainer ze? 

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Charlieflextrainer worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Charlieflextrainer worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting. 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd? 

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen. 

Waar kun je terecht met klachten en vragen? 

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Charlieflextrainer je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@charlieflextrainer.nl . Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Charlieflextrainer jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@charlieflextrainer.nl . Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.