Algemene voorwaarden

  


Om de kwaliteit van de diensten van CFT zo goed mogelijk te kunnen waarborgen hanteert CFT een aantal algemene voorwaarden. Ik ga er vanuit dat voordat u een afspraak maakt ga U hiervan kennis heeft genomen. Bij het definitief inplannen van een behandeling|training|consult gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden;


1. Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak naar uw adres, telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd. Uiteraard worden deze gegevens niet aan derden verstrekt.

2. Voorafgaand aan de eerste massage|behandeling|training wordt er door mij een korte intake gehouden. U, de cliënt, bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van het verstrekken van (medische) informatie. Op basis hiervan kan de massage|behandeling|training op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.

3. Bij wijzigingen op o.a. medisch vlak bent u zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.

4. Alle informatie die u tijdens het intakegesprek en de massage|behandeling|training aan mij vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder uw schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.

5. Bij een aantal gezondheidsklachten|aandoeningen is het niet mogelijk een massagebehandeling uit te voeren. Dit zijn de zgn. contra-indicaties bij massage, en deze zouden uw of mijn gezondheid kunnen benadelen. Bij koorts, griep, steenpuisten wordt per definitie geen massage gegeven. Bij een hoge bloeddruk, spataderen, acute blessures, blauwe plekken, zwellingen e/o verwondingen verwijs ik u ten alle tijden eerst naar uw [huis-] arts voor advies en/of medische verklaring. In overleg en bij uitzondering kan massage wel doorgang vinden wanneer verwonding|aandoening|blessure niet het te masseren gebied betreft.

6. Door CFT zelf wordt nooit een medische diagnose gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een massage|behandeling|training en zal ik u alsnog [of nogmaals] verwijzen naar de huisarts en/of specialist.

7. Gemaakte afspraken kunnen tot uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Dit kan uitsluitend via mail of PERSOONLIJK telefonisch contact. [Een voicemail inspreken is dus geen annulering.] Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden voor 50% in rekening gebracht. NB: een afspraak is pas geannuleerd op het moment dat u van mij hiervan een bevestiging heeft.

8. Betaling verloopt uitsluitend contant en wordt direct na de massage/behandeling voldaan.

9. Cadeaubonnen zijn geldig tot één jaar na uitgifte en zijn niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen.

10. Bij verlies of verjaring van cadeaubonnen vervalt het recht op nog openstaande behandelingen.

11. Strippenkaarten en cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.

12. Het reproduceren van strippenkaarten en/of cadeaubonnen is verboden, verkoop geschiedt alleen door of via CFT.

13. CFT is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

14. Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die CFT aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.

15. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens dat u CFT niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan u gegeven is.


Dan nog even dit:

Zo gaat u gekleed tijdens een massage:

Zorg voor makkelijk zittende kleding. Afhankelijk van de behandeling kan het noodzakelijk zijn dat U in ondergoed plaats moet nemen op de massagetafel. Voor de dames adviseren we een BH met een sluiting aan de achterkant. Voor de heren een boxershort. U wordt afgedekt met handdoeken. Alleen het deel wat gemasseerd blijft onbedekt. Hygiëne wordt erg op prijs gesteld.

Tijdig arriveren:

Komt u alstublieft op tijd op uw afspraak. Dit i.v.m. met andere afspraken die na u in de agenda staan. Mocht u te laat komen dan gaat dit van uw massage tijd af. Uiteraard blijft de prijs hetzelfde en wordt deze niet aangepast. Ik calculeer altijd voldoende tijd voor u in, maar wil dat ook voor andere cliënten kunnen waarborgen.


Voorwaarden CFT per 1 januari 2019. [Schrijf|Druk-] fouten voorbehouden. CFT heeft het recht de voorwaarden ten alle tijden te herzien en/of aan te passen.